12
Feb

A innovación e Toyota

No mundo da innovación non paran de xurdir continuamente ferramentas e metodoloxías que nos axudan a levar adiante as nosas ideas. Pero que cara poñerías se che dixésemos que moitas delas veñen desde hai moitos anos atrás e que a maior parte proveñen de Toyota? Para entender isto é necesario remontarse ás orixes da marca.

A orixe de Toyota 

Fonte: Motorcars

O fundador de Toyota foi  Sakichi Toyoda (1867-1930), un maker xaponés, fillo de carpinteiro e artesá téxtil, que viviu nunha época de revolución tecnolóxica similar á actual. En 1891 desenvolveu o seu primeiro tear e sete anos despois o primeiro mecánico de todo Xapón, baixo a marca Toyoda Loom Company. 

Este tear incorporaba un sistema polo cal se detiña se o fío rompía, o que supoñía un gran aforro de custos e limitaba os fallos na fabricación. Este sistema sería coñecido como Jidoka ou automatización cun toque humano.

En 1910 Sakichi abandonaría a compañía, iniciando unha viaxe por Europa e Estados Unidos que lle daría unha visión moito máis ampla das oportunidades que lle brindaba o momento histórico que estaba a vivir. 

Á volta, funda a Yoyoda Boshoku e o seu fillo Kiichiro embárcase no proxecto desenvolvendo o primeiro tear completamente automático. A partir de aquí ambos poñen o foco nos vehículos de motor e sería Kiichiro, tras o falecemento do seu pai, quen funda a Toyota Motor Corporation.

A Sakichi, ademais dun gran número de inventos e desenvolvementos, debémoslle a técnica dos cinco porqué, utilizada para atopar a causa raíz dos problemas, o que máis tarde se coñecería como os insights na metodoloxía do Design Thinking, 

Ademais, Sakichi iniciou do sistema que sentou as bases do Lean Manufacturing, o Toyota Production System.

A optimización dos procesos

Debido por unha banda ao custo do pouco abundante chan Xaponés e por outro á escaseza de recursos vivida durante a segunda guerra mundial, Kiichiro inicia un proceso de redución de custos que leva á compañía tanto a minimizar o stock de material, tendo só o necesario para empezar a fabricación, como a producir soamente as unidades xa vendidas. Isto sería o inicio do coñecido posteriormente como o sistema Just in time.

Fonte: Pinterest, Joe McFarland

En 1949 únese a Toyota como xefe do taller de mecanizado Taiichi Ohno, unha peza crave na historia da compañía, xa que perfeccionaría o sistema Just in time desenvolto por Kiichiro ata levalo á súa máxima expresión.

Dentro deste sistema, Taiichi incorporaría un sistema de fichas para xestionar as pezas  dentro do sistema de produción. Este sistema chamaríase Kanban, sóavos de algo?

De Lean Manufacturing a Lean Startup

Nos anos 70 toda a industria xaponesa utilizaba os principios do JIT e a partir da crise do petróleo do 73 esta chegou a USA.

Non sería ata os anos 80 cando aparece por primeira vez o concepto Lean Manufacturing ou fabricación axustada, baseado no proceso de Toyota. Isto aglutina o mellor da metodoloxía desenvolvida por Toyota, desde o jidoka ao JIT, xunto a outros conceptos xaponeses como kaizen. 

Kaizen significa mellora continua e ten como base a idea de que todo é mellorable. Ter isto no ADN da compañía permitiu a Toyota entrar nun proceso de evolución constante tanto no ámbito da calidade como da innovación.

Fonte: El Blog de Enrique Echanique

Anos máis tarde, concretamente no 2008, aparecería Lean Startup, baseado no sistema de Lean  Manufacturing de Toyota.

 

Imaxe de portada: Motor.es

Leave a Reply

Skip to content