storytelling sepia
23
Set

A narrativa transmedia (transmedia storytelling)

Hoxe queremos falarvos de comunicación, en concreto da narrativa transmedia. Aínda que é unha forma de comunicación que leva utilizándose desde os anos 70, é en 1991 cando a académica Marsha Kinder (da University of Southern California), acuñou este termo para referirse a @dicha forma de contar historias.

Co paso dos anos e o auxe da internet e as redes sociais, a narrativa transmedia adquiriu un papel cada vez máis relevante. Converténdose o 2011 nun punto de inflexión, a partir do cal a narrativa transmedia é tomada como unha nova forma de contar historias nativa aos contidos dixitais na internet e as novas canles de comunicación ou redes sociais.

Que é a narrativa  transmedia ou storytelling

Trátase dun proceso narrativo, unha forma de contar historias que se basea na transmisión do contido en diversas plataformas ou canles de comunicación, coa peculiaridade de que o contido está  fragmentado. É dicir, cada publicación ou historia transmitida nun medio é complementaria aos outros, non se contará a mesma historia, senón que serán todos eles fragmentos dunha mesma historia máis complexa. Por iso, a comprensión total ou absoluta da historia só se pode obter se se percorren os diferentes medios nos que foi contada.

Este proceso de comunicación o que provoca é que o espectador deixe de ser un ente pasivo e convértase nun receptor activo. Non só é el quen elixe ser receptor ou non desa historia, senón que tamén pode elixir ata que nivel implicarse (seguir a historia ata o final ou só ver algúns fragmentos). Isto converte ao espectador en protagonista, xa que sen a súa participación a historia non poderá ser contada.

Ademais, as redes sociais (especialmente facebook e twitter) dan moito xogo na narrativa transmedia, debido a que non só serven como medio ou soporte de comunicación da nosa historia, tamén son un elemento crave de interacción do espectador coa mesma, mediante comentarios, tweets, etc. que poden chegar mesmo a cambiar o desenvolvemento da historia.

A transmedia narrativa por tanto, non é só contar unha historia en varias plataformas, implica unha estratexia máis profunda que buscará chamar a atención do espectador, mantelo expectante e facer que siga toda a historia ata o final, co obxectivo de lograr o seu interese e a súa interacción coa nosa historia e a nosa marca.

Algúns exemplos de  transmedia storytelling

Contamos na actualidade con multitude de exemplos de transmedia storytelling, un dos primeiros foi Star Wars, pero Matrix é dos máis rechamantes: non só produciron 3 películas, se non que contan cunha chea de curtos animados, diferentes portais na internet, videoxogos e mesmo cómics. Pero Castle ou Dexter tamén foron series que utilizaron o transmedia storytelling para promocionarse e aumentar a expectativa dos seus fans.

En España, un dos exemplos máis recentes son os “ twittersodios” do Barco. Os fans da serie podían interactuar cos personaxes a través de Twitter, onde accedían a un contido exclusivo que non se mostraba en ningunha outra plataforma.

Pero esta forma de narrar historias non é nada afastado á nosa realidade, hai poucos días celebrásese un curso sobre este tema na Universidade de Santiago de Compostela cuns relatores de luxo.

Leave a Reply

Skip to content