Advisory board innovación
8
Set

Advisory Board para innovar en organizacións

O xurdimento dos Advisory Boards (ABs) nun principio enfocouse ás startups, quen en moitas ocasións buscan orientación para impulsar o seu crecemento en áreas como márketing, recursos humanos, administración, loxística, e creceu a partir da relevancia que foi tomando o Venture Capital (Morkel & Posner, 2002,p.4). Para algunhas empresas o crecemento e a innovación poden ser procesos complexos. O estar inmerso no día a día xunto á rapidez coa que xorden os cambios en usuarios e clientes, en ocasións non permite ver todo o contexto. Isto fai que se teñan que tomar decisións de forma áxil,  pero que non necesariamente están dirixidas ás necesidades prioritarias das compañías.
É por iso que o papel dos Advisory board está a tomar máis relevancia para as empresas e actualmente é unha das mellores opcións de acompañamento de expertos, para que a toma de decisións diríxase a esas necesidades prioritarias.
Xa sexa para emprender unha empresa, negocio ou para o lanzamento ou mellora dun novo produto ou servizo, cando falamos dun Advisory Board referímonos a un conxunto de persoas expertas nun tema e quen non teñen un papel activo na compañía. Devanditos expertos están dispostos a colaborar en beneficio da empresa, empregando un formato win win e así mellorar as capacidades da devandita empresa da mellor forma posible.

 

Como facer un Advisory Board para innovar na empresa?

 

Antes de nada debe pensarse no obxectivo ou obxectivos, os cales poden ser moi diversos en función da empresa, o momento temporal, o mercado, #etc…. A continuación propóñense unha serie de retos aos que se enfronta o negocio para que os expertos poidan resolver.

Posteriormente é relevante identificar as persoas adecuadas para cada AB, para iso podemos seleccionar aos perfís a través do modelo T de coñecemento, con persoas que teñan experiencia no que se está facendo ou se desexa facer, así como no propio sector e a súa cadea de valor.

Consellos para realizar un Advisory Board

Pódense realizar sesións de forma presencial ou virtual, onde os asesores externos, achegan a súa experiencia e proporcionan unha visión fresca ao redor das barreiras, necesidades ou oportunidades da empresa.

É importante seleccionar ao equipo adecuado, atraendo a expertos que teñan un interese xenuíno nos temas de interese, para así garantir a participación dos equipos.

Contar con expertos non é o único que permitirá ás empresas o seu desenvolvemento, a colaboración entre o equipo interno e os expertos permite crear sinergías para resolver retos, identificar oportunidades, coñecer as necesidades dos actores crave e facer máis eficiente o proceso de toma de decisións, xa que se priorizan desde os retos, ata as solucións propostas ao longo das sesións.

Para sacar o mellor proveito a un AB, débese contar á súa vez cunha boa coordinación, por iso débese contemplar a facilitadores, quen pode ser consultores externos que guían as actividades e garanten que os obxectivos e o cumprimento dos retos leven a cabo da mellor forma posible.

Un AB non só permite ás empresas crecer acompañados e de forma máis estable, senón que permite ampliar a rede de contactos ou incentivar a participación interna, así como xerar solucións con novos enfoques que melloren as oportunidades de éxito e crecemento.

Leave a Reply

Skip to content