26
Xuñ

A análise do usuario na HCI

Hoxe imos falar da análise do usuario no que chamamos a Human Centered Innovation ou Innovación Centrada nas Persoas. Pero no canto de explicalo cunha chea de teoría o mellor será ir ao práctico, a un exemplo.

Seguro que vistes máis dunha vez este espremedor:

Fonte: Alfaro Hofmann

Trátase do mitiquísimo espremedor de Braun, o CITROMATIC MPZ-2 que foi creado por Dieter Rams e Gabriel Lluelles. Gabriel foi durante 8 anos o director de Desenvolvemento e Construción de Braun España e este produto obtivo en 1970 o premio Delta ao Deseño.

Sabedes por foi tan exitoso? Pois probablemente por varios factores pero uno dos máis relevantes foi a análise do contexto do momento e a análise do usuario que levaron a cabo os deseñadores desa época. Foi un momento de grandes cambios políticos (finalización da ditadura e inicio da democracia); auxe da importación, creación e apertura de novos mercados que favoreceron un maior desenvolvemento económico e  popularización e democratización do plástico que permitiu baixar os prezos dos produtos “tecnolóxicos” e facelos accesibles á clase media. Todo iso desembocou nunha maior capacidade adquisitiva dos consumidores. 

Estes cambios políticos e económicos viñeron acompañados de cambios sociais: os mozos xa non pensaban en vivir como o facían os seus pais e avós, querían unha vida diferente e máis confortable, máis predispostos a novos hábitos de vida e adaptándose mellor aos cambios.

A análise destes factores foi a base para deseñar o Citromatic: produto útil, práctico, que resolve de forma sinxela e honesta a necesidade do usuario, cun prezo non moi caro e que facía ao usuario partícipe desa época de cambios. Un exemplo de produto, poderiamos dicir, “perfecto” que funcionou moi ben no seu momento e que fixo unha análise tan boa do usuario que aínda hoxe segue vendéndose.

Analizar ao usuario: o paso dun “plus” a unha necesidade

Como vemos a análise do usuario é realmente importante á hora de conceptualizar un produto, servizo ou experiencia. Con todo non sempre foi tan “necesario” como o é na época actual.

Antes non había tantas marcas, a competencia entre produtos non era tan alta, os mercados non estaban tan abertos entre fronteiras, etc. Todo iso provocaba que, se había unha demanda, aínda que o produto/servizo non fose excepcional acababa tendo saída no mercado.

Hoxe en día a competencia é máis alta que nunca, a oferta supera con fartura a demanda e constantemente están a saír novos produtos e servizos ao mercado. Por iso, se o que deseñamos non ten ao usuario no centro, non parte das súas necesidades, motivacións, aspiracións e desexos, é máis que probable que o noso deseño falle. Isto é o que fai máis necesario que nunca que nos paremos a pensar no noso usuario e a analizar realmente o que quere, chegando ao seu insight.

A innovación centrada nas persoas ou Human Centered Innovation

É precisamente por ese cambio do que falamos que enfocamos a análise do usuario dentro do que se coñece como Innovación Centrada nas Persoas, porque consideramos que toda innovación debe partir do coñecemento do seu target ou público obxectivo para, a partir de aí, deseñar a mellor solución que sexa tecnoloxicamente factible e economicamente viable.

Os cambios políticos, económicos, sociais, culturais e tecnolóxicos prodúcense agora a unha velocidade que aumenta cada ano de forma exponencial, o que dificulta cada vez máis ás empresas a xeración de produtos ou servizos que satisfagan realmente as necesidades dos seus usuarios ou o poder facelo no timing adecuado.

Por iso é importante dispoñer de ferramentas e formas de proceder que nos permitan ser áxiles e movernos ao mesmo ritmo que o fai o mundo no que vivimos. A innovación centrada nas persoas ten este mesmo obxectivo precisamente, poñer ao usuario no centro do proceso e xerar solucións adaptadas a el, prototipando as solucións de forma áxil e rápida para chegar a produtos e servizos con altas probabilidades de éxito e creando mensaxes diferenciadas que impacten no noso público obxectivo.

Se queres saber que é para nós a Innovación Centrada nas Persoas non dubides visitar esta web 🙂

Leave a Reply

Skip to content