comunidades de innovación en empresas
30
Xuñ

Claves para crear unha comunidade de innovación

Se no post anterior falabámosvos das comunidades de innovación e a súa importancia no futuro máis próximo das organizacións, hoxe querémosvos contar algunhas claves para construílas dentro dunha organización.

O obxectivo e o propósito

Antes de empezar debemos ter moi claro cal é o noso obxectivo como organización, quen vai formar parte desa comunidade e cal é o propósito común que a vai mover. Este propósito, xunto ao sentimento de pertenza, é a clave para que unha comunidade de innovación sexa sostible.

A empatía

A partir de aquí o primeiro paso, como en todo proxecto onde traballemos con persoas, é coñecer a aquelas que van formar esa comunidade. Necesitamos saber como son, que lles gusta, que lles desgusta, que lles motiva, que opinan da organización, en definitiva  empatizar con elas. Para esta fase recomendamos realizar unha análise cualitativa a través dalgunha das ferramentas das que xa vos falamos en posts anteriores como o focus group ou a entrevista en profundidade. Para iso seleccionaremos perfís diversos que nos poidan dar unha radiografía o menos sesgada posible da devandita comunidade.

O deseño dos contidos e as canles

canales comunicación comunidad

Tras coñecer aos integrantes da comunidade o seguinte paso é deseñar os contidos que, por unha banda, nos axuden a conseguir os obxectivos da organización e, por outro, lle acheguen valor á comunidade e a motiven. Estes contidos poden ser tanto físicos como dixitais, de feito o ideal é que haxa de ambos, xa que así conseguiremos interaccións máis diversas e teremos máis oportunidades de establecer vínculos. Para trasladar eses contidos tamén temos que pensar nas canles tanto físicas como dixitais que os van a transportar e onde se van a realizar as interaccións.

A identificación de perfís

Unha vez comeza a xeración de contido empezarán a aparecer de forma natural aqueles perfís máis e menos participativos, os líderes e os haters, entre outros. Isto é un punto moi importante en calquera comunidade xa que nos permite coñecela máis en detalle e identificar que axentes poden axudar a dinamizala e cales poden dinamitala. 🙂

A nosa aposta cando hai un perfil hater nunha comunidade non é apartalo, senón apostar por educar a unha comunidade crítica que se autorregule e que trate de aproveitar o mellor de todos os perfís que a compoñen.

acciones comunidad innovación

A xestión do coñecemento

A medida que o número de interaccións crece, tamén o fai o coñecemento polo que imos necesitar dun espazo accesible que nos axude a xestionalo. É importante tanto limitar as barreiras de entrada a este espazo, como establecer unha boa organización do contido xerado, isto favorecerá a axilidade, a participación e o coñecemento compartido.

A capacidade de adaptación

Un punto moi importante das comunidades é que sexan sostibles no tempo, para iso, ademais de conceptualizalas correctamente, é importante que sexan flexibles tanto aos novos integrantes como aos cambios tecnolóxicos e culturais, evolucionando con eles.

Estas son algunhas claves para botar a andar unha comunidade de innovación dentro dunha organización, pero o máis importante para que funcione é escoitar activamente aos membros da mesma e conseguir xerar os espazos para que se sintan cómodos, acheguen valor e compartan coñecemento.

Leave a Reply

Skip to content