Contacto

Dirección: rúa do Tambre, nº 61

CP: 15705, Santiago de Compostela

email: idea@designthinking.gal

 
 
 
 

En cumplimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril Designthinking.gal informa que os datos recabados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requerimentos, baixo a responsabilidade de DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.

Estes datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos legalmente previstos. Pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, oposición ao tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ó responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela. Ou tamén na seguinte dirección de email: idea@designthinking.gal. Igualmente, recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Skip to content