Creatividade

En todo proceso de creación ou desenvolvemento é importante fomentar o pensamento creativo para plantexar solucións innovadoras e disruptivas. Xeramos ideas a través de distintas técnicas como  brainstorming, o mapa mental, SCAMPER, moodboard ou técnicas de improvisación entre outras.

Técnicas para xerar ideas

Para aqueles proxectos que esixen un gran número de ideas disruptivas e innovadoras das que partir. Entre as técnicas para xerar ideas creativas máis coñecidas encontramos o brainstorming ou o brainwriting, pero hai moitas outras que nos poden axudar nesta fase: 365, pool de ideas…

Técnicas para redeseñar

En ocasións partimos dun produto, servizo ou proceso establecido e o noso obxectivo é melloralo ou modificalo en base a uns criterios. Unha das técnicas para redeseñar máis utilizada é o SCAMPER, a cal funciona a través dunha serie de disparadores creativos.

Técnicas para visualizar ideas

Visualizar unha idea ou proxecto non sempre é fácil, por iso estas técnicas relacionadas co visual thinking axudarán a dotar de sentido ao noso proxecto, organizar as nosas ideas e comunicalas mellor co resto do equipo.