FORMACIÓN EN CREATIVIDADE E INNOVACIÓN

Desde 2014 desenvolvemos numerosos programas formativos en creatividade e innovación para organizacións e universidades de España e Latinoamérica, formando a máis de 3000 alumnos e alumnas durante máis de 1000 horas. 
En paralelo a Designthinking.gal, creamos o proxecto Vermislab, unha academia para nenas e nenos a partir de 4 anos onde potenciamos a creatividade e a capacidade de resolución de problemas. Durante este tempo formamos a máis de 6000 nenos e nenas e a máis de 500 docentes de España e Latinoamérica en intelixencia emocional, técnicas de creatividade, metodoloxías áxiles e tecnoloxías abertas, a través do traballo por proxectos e do aprender facendo.

Moitas das dinámicas creativas que empregamos en Designthinking.gal nas nosas formacións, pilotámolas todas as semanas cos nenos e nenas en VermisLAB, así podemos testearlas, melloralas e entender as diferenzas co mundo adulto.

Queres formarte en Creatividade e Innovación?

Contáctanos

Formación en creatividade

A creatividade é unha das capacidades humanas máis descoñecidas e que se asociou con numerosos mitos ao longo da historia. 
Aínda que segue sendo complicado saber exactamente como funciona a creatividade no noso cerebro, a ciencia dinos que hai dous factores que interveñen en como de creativas somos as persoas, por unha banda a xenética e por outro o contexto. Enténdese como contexto todo o relacionado co comportamento humano, o espazo físico, as persoas coas que nos relacionamos, o que comemos, a actividades que realizamos, #etc…

Isto quere dicir que se controlamos ese contexto podemos ser máis creativos e por tanto que a creatividade funciona como un músculo que se pode adestrar. Debido a isto, en Designthinking.gal desenvolvemos diferentes técnicas e metodoloxías para a formación en creatividade e recentemente creamos unha academia creativa para adultos.

Técnicas para potenciar a creatividade

Para potenciar o a creatividade desenvolvemos numerosos programas formativos nos que, por unha banda, deseñamos ecosistemas de confianza e por outro traballamos con diversas técnicas de creatividade inclusivas, que nos axudan a conectar cos nosos neno e nena interior.

En función das necesidades formativas de cada persoa ou do momento do proxecto no que esteamos, traballamos con diferentes técnicas, as cales as adaptamos para que poidan ser utilizadas por todo o mundo, independentemente da súa idade, capacidade ou experiencia.

Técnicas de creatividade para xerar ideas

O brainstorming ou tormenta de ideas é unha das técnicas máis utilizadas tanto pola súa efectividade como pola súa sinxeleza, pero existen outras moitas que nos poden axudar a xerar un gran número de ideas. Algunhas delas son o mapa mental, o moodboard, ou as analoxías. Ademais disto, levamos anos integrando diversas técnicas de improvisación nos procesos creativos, o que nos axuda sobre todo a baixar o autocontrol e gañar axilidade e flexibilidade mental. 

Técnicas de creatividade para seleccionar ideas

Os sombreiros para pensar é probablemente é a técnica de selección de ideas máis coñecida, xa que, como pasa co brainstorming, é moi efectiva e sinxela de utilizar. 

Con todo, e como lle pasa á maioría das técnicas, non é inclusiva, polo que decidimos redeseñala e crear as fichas para pensar. Isto, por unha banda, permite que usuarios cegos poidan utilizala e por outro a simplifica para todos os demais.

Técnicas de creatividade para redeseñar conceptos

Nun proceso de innovación, despois da selección das ideas se conceptualiza a solución e chégase ao coñecido MVP ou mínimo produto viable. A partir do feedback dese MVP obtemos información do noso usuario que nos axudará a mellorar o concepto. Para este paso, o redeseño do concepto, hai unha serie de técnicas (a máis coñecida é SCAMPER) que nos axudarán a introducir provocacións no noso cerebro para obter novas solucións.

Formación en metodoloxías de innovación

A creatividade é a base da innovación, pero para innovar non é suficiente con ser creativos. A innovación é un proceso complexo que require de metodoloxías de traballo que nos axuden a levar adiante os proxectos e que sexan áxiles.

En función do tipo de proxecto de innovación, é mellor utilizar unha metodoloxía ou outra, @teniendo en cuenta que moitas delas son complementarias e que serven para abordar diferentes momentos dos devanditos proxectos.

En Designthinking.gal somos especialistas na metodoloxía do Design Thinking e as súas variantes, pero tamén utilizamos outras como Lean ou Scrum, en función do que necesita cada proxecto, sendo flexibles a hibridarlas sempre que achegue valor.

Queres formarte en Creatividade e Innovación?

Contáctanos

Casos de éxito de formación en Creatividade e Innovación

Skip to content