Design Thinking

É unha metodoloxía áxil para innovar que pode ser aplicada a calquera ámbito: saúde, educación, deseño de servizos, márketing, recursos humanos… Ten como obxectivo deseñar ou redeseñar produtos, procesos ou servizos de maneira eficiente e sempre co usuario no centro. Numerosos estudos demostran a súa rendibilidade para afrontar un proceso de innovación.

O Design Thinking nos Recursos Humanos

A complexidade da área de recursos humanos fai necesaria a aplicación dunha metodoloxía que axude a comprender fielmente ao público obxectivo co que traballamos, ao mesmo tempo que facilita o traballo en equipo e a xeración de ideas innovadoras, mellorando a eficiencia do proceso. Resolveremos as necesidades das organizacións contemplando o que é tecnoloxicamente factible, economicamente viable e que se pode levar a cabo nun tempo limitado.

Design Thinking para Startups

O ámbito no que se move unha startup evoluciona constantemente, por iso necesita ser moi rápida para poder competir no mercado, as metodoloxías áxiles son fundamentais para conseguir este obxectivo. Na actualidade ter presente ao usuario durante todo o proceso de creación e desenvolvemento dunha startup é fundamental, para iso utilizamos o Design Thinking en ciclos curtos, aplicando o que se coñece como Design Sprint.

Design Thinking en la Industria 4.0

Nos últimos anos asistimos a unha gran evolución tecnolóxica que nos situou no que coñecemos como industria 4.0. Nesta contorna a creación de proxectos de innovación tecnolóxica debe estar sustentada nunha base metodolóxica firme pero flexible, que permita a introdución de tecnoloxías como o Internet of Things, a impresión 3D, a realidade virtual, a robótica colaborativa, etc.