STEM en accion inteligencia artificial educacion
28
Out

Integrando a intelixencia artificial no sistema educativo

Se hai unha tecnoloxía que está na fala da xente, xa que o seu potencial pode cambiar o mundo como o coñecemos, non é outra que a intelixencia artificial (AI, Artificial Intelligence). Con todo, e aínda que isto pareza unha novidade, non é novo, o que está a pasar agora coa AI xa pasou previamente con outras tecnoloxías revolucionarias como a máquina de vapor, a electricidade, a computación ou internet.

Unha e outra vez, cando hai un salto tecnolóxico importante, repítense as mesmas afirmacións entre os sapiens, tales como “a tecnoloxía vai quitar o traballo” ou “a tecnoloxía é mala e vai acabar coa humanidade”. Con todo, e despois de experiencias pasadas, sabemos que un cambio tecnolóxico importante a medio prazo xera máis demanda de emprego e que a maldade da tecnoloxía non está na propia tecnoloxía senón no sapiens que a utiliza. Por iso é importante estar preparados/as para asumir este cambio tecnolóxico e para utilizalo dunha forma ética e respectuosa tanto coa humanidade como co planeta.

A intelixencia artificial na escola

Inteligencia artificial educación

É moi importante que as empresas se formen e estean preparadas para a AI, pero tanto ou máis importante aínda é que se formen as próximas xeracións, que convivirán todos os días con esta tecnoloxía, sacaranlle moito máis partido e tamén estarán moito máis expostas aos seus erros.

Este ano fomos elixidos pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia para levar a intelixencia artificial ao profesorado de infantil e primaria de toda a comunidade. Un proxecto denominado STEM en Acción e que continúa a liña do que realizamos en 2018, integrando a innovación centrada nas persoas coas novas tecnoloxías, nun formato hackathon.

Aínda que a tecnoloxía cambia, a maneira de construír os proxectos é a mesma, xa que partimos sempre de identificar correctamente os insights ou as necesidades reais dos usuarios, para despois conceptualizar unha solución onde se integre dita tecnoloxía e axude a resolvelas (por moita tecnoloxía que teñamos, se non resolve unha necesidade real das persoas, esta non serve para nada).

A democratización da AI

Implementación de tecnologías en educación

Quen leas estas liñas seguramente estará a pensar: todo isto está moi ben pero como poden acceder os/as docentes a esta tecnoloxía co cara que é e a barreira de entrada que supón? Como lla van a ensinar aos máis pequenos?

Pois ben, esta é outra demostración da velocidade do mundo no que vivimos e como con internet o acceso ao coñecemento acelérase practicamente sen límites. Na actualidade xa existen ferramentas gratuítas e accesibles para implementar AI e redes neuronais en cálculos complexos, como recoñecemento de imaxes ou de linguaxe natural. Un exemplo diso son Teachable Machine ou Machine Learning For Kids, de Google e IBM respectivamente, aínda que hai moitas máis.

Por tanto, o reto da AI non está en dominar a tecnoloxía ou acceder a ela, xa que como vedes a estas alturas xa non é un problema. O reto está en educar na súa utilización, fomentando o pensamento crítico, sendo conscientes tanto das súas virtudes como dos seus defectos e entendéndoa como unha ferramenta máis que podemos integrar, non como un fin en si mesma. 

En todos os cambios tecnolóxicos sempre parece que a clave está na tecnoloxía, pero mirando cara atrás dámonos conta de que esa clave sempre acaba estando nas persoas que a utilizan.

Leave a Reply

Skip to content