diarios-virtuales
20
Out

Os diarios virtuais

A innovación require dun entendemento das necesidades dos usuarios, por iso a metodoloxía de Design Thinking acompáñase de ferramentas para obter información tanto cualitativa como cuantitativa. Desde a entrevista en profundidade que nos permite obter información, como o seu nome indica, profunda, sobre as persoas ás que entrevistamos ou o focus group ou grupo de discusión, que se enfoca máis na obtención de información grupal.Hoxe falámosvos dos diarios virtuais, unha ferramenta de investigación cualitativa que podería expandirse rapidamente despois da recente pandemia.

Que é un diario virtual?

Os diarios virtuais son un rexistro de experiencias e actividades cotiás, xa sexa a través dunha plataforma ou medio online, que nos permite coñecer e identificar factores de decisión ou avaliar a experiencia; xa sexa dun produto ou un servizo. Algunhas recomendacións para realizar diarios virtuais son:

  • Determinar o obxectivo. Temos que coñecer as tarefas que os participantes deben realizar; establecendo o período de tempo no que se desexa obter a información. Pode ser un espazo temporal concreto, como unha semana, ou o asociado á duración dunha actividade que queiramos investigar.
    Xerar unha guía de temas con metas diarias axudará tanto ao facilitador para coordinar aos participantes, como a quen participa a saber que deben realizar, en canto tempo e como deben facelo.
  • Definir aos participantes e que sexa unha mostra significativa. Para iso é recomendable que sexan oito ou máis participantes, xa que nos permitirá analizar patróns e necesidades.
  • Dar seguimento aos participantes. Neste caso débese contemplar que cada facilitador teña non máis de 8 participantes, xa que se require un seguimento constante de cada unha das tarefas que deben realizar. Isto coa finalidade de non saturar e realizar unha boa análise no día a día da información que recibe o facilitador.
  • Recompilar a información. É indispensable contar co maior detalle posible, xa sexa en torno ao uso dalgún produto, servizo ou sobre a experiencia; solicita evidencia aos participantes, xa sexa a través de fotografías, imaxes, audios, textos, vídeos etc. É recomendable solicitar tarefas ou actividades metas diarias.

Entre outras recomendacións, suxírese enviar aos participantes, por medio dunha plataforma de comunicación, algunha imaxe coas instrucións precisas e curtas do que debe facer, indicando canto tempo debe participar (un día, unha semana etc.)/ etc.) e como debe enviar a información, xa sexa por foto, audio, vídeo, fotos do que escribe, observa, fai etc.

Aínda que é unha ferramenta que adoita levar máis tempo que outras, ofrece información de primerísima man, xa que os participantes interactúan na súa vida cotiá, e se tes algunha dúbida respecto a a súa toma de decisión podes cotexar co resto dos días.
Os diarios virtuais han vindo para quedar e poden axudarche a identificar barreiras e oportunidades dun produto ou servizo desde o punto de vista das persoas usuarias.

Leave a Reply

Skip to content