Comunicación interna
12
Nov

O Design Thinking no proceso de comunicación interno

Xa levamos tempo contándovos como o Design Thinking pode axudar as nosas empresas, a negocios ou a calquera proxecto nos que estamos embarcados. Tamén falamos de cales son os factores que máis impacto teñen nese proceso de mellora continua e comentamos, en numerosas ocasións, como as persoas teñen que ser o centro desde o cal, e para o cal, orientemos os nosos produtos ou servizos. 

Hoxe falaremos do Design Thinking como ferramenta de comunicación interna, concepto do que fala Tim Brown no seu último artigo para o Harvard Business Review.

Un factor clave en todos os proxectos  é a comunicación, tanto nos proxectos para os nosos clientes, para a cal nos axudamos das ferramentas do storytelling, como na comunicación interna do noso equipo, da nosa empresa, co noso xefe, co encargado da toma de decisións, etc. Disto último profundaremos a continuación, comentando a importancia de deseñarmos un sistema de comunicación que permita o mellor entendemento e a axilidade na toma de decisións.

Na maior parte das empresas, o método tradicional da comunicación dun traballo ó xefe é o seguinte: Primeiramente, créase un brief ou obxectivos coas necesidades que se queren cubrir con datos dos nosos clientes, competidores ou calquera outra fonte de información. Con ese brief, o equipo de desenvolvemento, formado normalmente pola oficina técnica e o equipo de deseño ou ben unha consultora externa, traballan sobre el e crean un novo produto, que se lle presenta á directiva, a cal decide se lanzalo ó mercado ou non.

Nestas situacións, as respostas máis habituais do equipo directivo ou da persoa ó cargo da toma de decisions son do tipo: Este deseño non resolve o problema que eu creo que é fundamental, esas non son as posibilidades que eu penso que deberían ser consideradas, esas non son as cousas que eu estudaría ou, simplemente, non me convence. 

Polo tanto, a norma é que o traballo non sexa aceptado e teña que volver iniciarse o proceso desde a fase inicial, consumindo así moitos máis recursos e tempo no proceso. Isto é especialmente habitual cando falamos de produtos ou sevizos que supoñan un gran cambio ou que teñan un alto grado de innovación.

Imos aplicar agora o Design Thinking a esta situación. Unha das claves para que a metodoloxía funcione da maneira axeitada é a valorización do erro a través de iteracións rápidas e curtas, sobre todo nas fases iniciais do proxecto, onde o custo é menor tanto en tempo como en investimento económico. Deste xeito, o proxecto tería un enfoque no que tratariamos de obter o feedback da persoa encargada da toma de decisions (xefe, directivo, …) nas fases iniciais.

Podería ser deste xeito: “Pensamos que o problema a resolver é este… que opinas ao respecto?”. Un pouco máis adiante volveriamos e diriamos: “Estas son as posibilidades que nos gustaría explorar, de acordo coa defición do problema que acordamos, tes algunha suxerencia ao respecto?, encaixan coas posibilidades da empresa?, hai algo que non tivesemos en consideración ou cousas que non encaixan na túa visión?”. Traballariamos no acordado e máis adiante voltariamos con: “Temos planificado facer estas análises nas opcións que acordamos e que pagan a pena explorar, como o ves?, estamos esquecendo algo?”, e así en cada fase do proxecto.

Con este método, o último paso de tomar a decisión de lanzalo ao mercado ou non sería moito máis sinxelo, practicamente unha formalidade. O encargado da toma de decisións coñece de primeira man o proxecto e participou na súa creación,  xa non é unha decisión a cara ou cruz. 

Poderiamos dicir agora que alcanzar ese nivel de compromiso co proxecto por parte desa persoa é moi dificil, pero se llo presentamos desde o punto de vista do tempo e recursos aforrados no proceso, esa involucración será máis sinxela, sobre todo cando este procedemento se repita no tempo e os resultados avalen a mellora final dos produtos e servizos.

Polo tanto, podemos concluír que cando afrontamos un proxecto disruptivo ou con grande incerteza nunha empresa, as iteracións nos deseños non deben ser só feitas polo equipo de desenvolvemento senón que é moi importante involucrar dentro do proceso de creación ós responsables finais do lanzamento do proxecto.

Leave a Reply

Skip to content