3
Xuñ

O product manager e o proceso de innovación

Coa incorporación e normalización das metodoloxías áxiles nas organizacións, sobre todo nas relacionadas co desenvolvemento de software, cada vez fálase máis dun perfil profesional que naceu hai case un século, o de product manager.

Que é un product manager?

Un product manager é aquela persoa dentro dunha organización encargada de xestionar todo o ciclo do produto, desde a detección da necesidade ata a posta en mercado. Se sodes lectores habituais do noso blogue, seguro que este concepto de visión integral sóavos, xa que é a esencia do design thinking.

Como puidemos ver no noso post a verdadeira historia do Design Thinking, Buckminster Fuller definiu a un deseñador como unha síntese emerxente de artista, inventor, mecánico, economista obxectivo e estratego evolutivo. Pois ben, esta mesma definición poderíase aplicar ao que hoxe en día representa un product manager.

Dependendo do tipo de empresa, esta figura de product manager pode estar máis enfocada cara ao negocio, o deseño ou o desenvolvemento tecnolóxico e por tanto o seu perfil pode ser máis afín a calquera destes ámbitos. Con todo se tivésemos que definir un modelo ideal, quedariamos co de Fuller xa que é o que permite unha visión máis  holística do proceso.

O product manager e o proceso de innovación

A creación de produtos e os procesos de innovación estiveron moi relacionados durante toda a historia, unha pequena mostra diso pódese ver no post a innovación e Toyota. Debido a iso, podemos observar como o esquema que define o ámbito de actuación dun product manager é o mesmo co que definimos un proceso de innovación na metodoloxía do Design Thinking. 

design_thinking_innovacion

Fonte: Produc logic

Ambos esquemas relacionan as necesidades das persoas, o que é tecnoloxicamente factible e economicamente viable.

Que capacidades necesita un bo product manager?

Ser product manager é un traballo complexo, xa que hai que xestionar sensibilidades moi diversas e intereses moitas veces contrapostos, pero ser un bo product manager o é moito máis.

Máis aló do coñecemento necesario de cada unha das tres patas que comentabamos anteriormente, un bo product manager debe de ter ou desenvolver unha serie de capacidades. A continuación especificamos algunhas das que consideramos fundamentais.

Empática

Coñecer ao usuario é o primeiro paso para comezar un proceso de creación dun produto, por iso a capacidade empática é un punto crave en calquera product manager. Ademais do usuario, se temos desenvolta esta capacidade, poderemos obter os diferentes puntos de vista dentro da organización e completar a nosa visión do mundo.

Fonte: Transformative Insights

Analítica

O product manager é un perfil ao que lle van a chegar moitos datos de diversas fontes e por tanto ten que ter unha boa capacidade de análise. Isto por exemplo permitiralle atopar os  insights que se esconden baixo as necesidades aparentes dos usuarios.

Creativa

A resolución de problemas é o día a día dun product manager, por tanto debe ser un perfil creativo que poida dar resposta dunha forma áxil a estas problemáticas.

Crítica

Para ser un bo product manager é moi importante ter capacidade crítica, tanto da organización como do mercado. Desta forma poderase coñecer ata onde poden chegar os recursos da empresa e se os obxectivos que nos marcamos son realistas ou non.

Comunicativa

Como vimos no esquema anterior, un product manager está no centro dun ecosistema onde se ten que comunicar con perfís e personalidades moi diversas. Ter unha boa capacidade comunicativa vai resultar clave para transmitir da información da maneira máis adecuada para que resulte efectiva.

Organizativa

Precisamente pola cantidade de información e de persoas, que ten que xestionar, un product manager debe ser organizado. O seguimento da execución nas diferentes fases, mantendo presente a visión de todo o proceso, é fundamental para cumprir os obxectivos.

Se vos fixades, estas capacidades están moi relacionadas cos seis sombreiros para pensar de Edward de Bono e ten todo o sentido que sexa así, xa que o que pretende esa técnica é darnos a visión integral dun proxecto, a clave dun bo product manager.

 

Bibliografía

https://www.khoslaventures.com/wp-content/uploads/Good_Product_Manager_Bad_Product_Manager_KV.pdf

https://productlogic.org/2014/09/13/the-product-triangle-a-visual-vocabulary-for-product-building/

 

Imaxe de portada: Plataforma arquitectura

Leave a Reply

Skip to content