moodboard
19
Xuñ

Os Moodboards e o Design Thinking

Os moodboards son unha ferramenta creativa e, como tal, poden integrarse en diferentes metodoloxías de innovación. Se tivésemos que situala dentro do esquema do Design Thinking, os moodboards encaixarían perfectamente entre as fases de definir e idear.Cando retomamos os pasos para crear un moodboard, podemos ver que no segundo deles fálase de definir as palabras clave, non vos resulta familiar? Poderiamos perfectamente facer un paralelismo entre estas palabras clave e os insights do noso proxecto os cales se elixen na fase de definir e para os que buscaremos solucións na fase de idear.

A continuación, o que se nos expón é seleccionar moitas imaxes que nos axuden a visualizar estas palabras clave, isto facilita a xeración de novas ideas xa que permite que cheguen novos inputs ao cerebro, os cales funcionan de activadores inspiracionais.

No seguinte paso realízase unha selección das devanditas imaxes, evitando así a repetición das mesmas e quedándonos cos máis relevantes. Aquí se replica a escala o modelo de converxencia-diverxencia que define ao Design Thinking. Este modelo ofrécenos moitas opcións e moita axilidade, axudándonos a enfocar mellor a procura de solucións.

O paso final é ordenar de maneira adecuada os elementos do moodboard, isto permitiranos estruturar a información na cabeza dunha maneira máis clara e deixar o terreo preparado para levar a cabo a seguinte fase, a xeración de ideas.

Ademais do seu perfecto encaixe dentro da metodoloxía do Design Thinking, os  moodboards integran de maneira natural o visual thinking como ferramenta de apoio á visualización de conceptos, permitindo así unha maior axilidade, xa que as imaxes se procesan no cerebro 60.000 veces máis rápido que as palabras (Kusinitz, 2014). Isto fai moito máis sinxela a parte de definir os insights, a cal normalmente é a máis complexa dentro da metodoloxía, sobre todo para aqueles/as que non teñen unha gran experiencia na súa utilización.

A partir de agora xa podedes dicir tranquilamente que os moodboards son moito máis que unha simple moda ou unha tendencia potenciada por plataformas como Instagram ou Pinterest, son unha ferramenta creativa cunha moi boa relación “calidade/prezo” e un gran apoio tanto para visualizar conceptos como para axudar a definilos.


Referencias bibliográficas:

Kusinitz, S. (2014). 12 Reasons to Integrate Visual Content Into Your Marketing Campaigns. Recuperado o 27/01/2018 de https://blog.hubspot.com/márketing/visual-content-márketing-infographic

Leave a Reply

Skip to content