pensamiento sistemico año nuevo
8
Xan

Pensamento sistémico para comezar o ano

Primeiro post do ano 2020 e queremos falar sobre algo que podemos aplicar tanto ao noso día a día de forma individual como a nivel empresarial. Así que tanto se vés aquí para atopar unha nova de afrontar os propósitos de ano novo, coma se vés para atopar unha nova forma de solucionar os problemas que se producen na túa empresa, esperamos que este post che sirva de inspiración. 😀

Orixe do pensamento sistémico

Aínda que hai distintas versións sobre a súa orixe, unha das máis apoiadas é a que fai referencia a Bertalanffy, quen cuestionou a aplicación do método científico ao ámbito da bioloxía, xa que el consideraba que esta visión non explicaba realmente todos os problemas que se producen nos sistemas vivos, precisamente porque son moi cambiantes e dependen de múltiples relacións con outros sistemas. A súa reformulación levoulle a expor o paradigma de sistemas.

Por tanto, o pensamento  sistémico afirma que o todo é diferente ás partes polo que a percepción xeral e a análise deben realizarse sobre a totalidade. Ademais é un pensamento integrador, xa que as solucións que se expoñen deben incluír a todos os subsistemas (por exemplo, aos departamentos dunha empresa), ao resto de sistemas cos que manteñen relación (no mesmo exemplo serían os provedores e distribuidores) e o contexto no que se producen as relacións (pode ser unha localidade, unha comunidade autónoma, un contexto económico, etc.).

Aplicar o pensamento sistémico ao día a día

No noso día a día constantemente xórdennos problemas ou inconvenientes que cambian os nosos plans. Nestes casos adoitamos tratar de buscar a causa para solucionalos, facendo unha análise superficial que fai que vaiamos apagando lumes constantemente. Esta forma de proceder xera que os problemas se volvan recorrentes, xa que non os solucionamos de raíz, tan só lles poñemos uns parches.

Co pensamento sistémico esta análise realizarase de forma máis profunda, analizando o problema desde todos os ángulos posibles e vendo as súas causas e consecuencias tanto a curto como medio ou longo prazo, así como analizando todas as interaccións que se producen con outros sistemas ou elementos e a influencia que a solución que expomos pode ter neles. 

O fenómeno que comentamos de apagar lumes no día a día coñécese como cegueira  sistémica, pero revisando regularmente os nosos obxectivos a medio ou longo prazo podemos evitar que se produza. De igual modo debemos revisar as relacións (interaccións con outros sistemas), como son as familiares, de amizade, compañeiros de traballo, etc.

Aplicar o pensamento sistémico nas organizacións

pensamiento sistemico empresas

Se falamos de empresas ou organizacións a clave da aplicación do pensamento sistémico é contemplar a empresa desde un punto de vista multidisciplinar e transdisciplinar, isto permitiranos facer unha análise profunda, definindo de forma clara os puntos fortes e débiles en todos os aspectos que abarca a empresa.

É dicir, débense ter en conta os distintos departamentos que forman a empresa, as relacións que hai entre os departamentos, pero tamén as relacións co resto de actores que  interaccionan coa empresa: provedores, distribuidores… Destas interaccións depende moitas veces a satisfacción co que ofrece a empresa. A correcta interconexión das distintas áreas (internas e externas) da empresa é o que fará que os resultados sexan satisfactorios.

Así que se estás a pensar empezar a aplicar o pensamento sistémico, tanto de forma individual como a nivel empresarial, o primeiro é organizarse, pararse a identificar todos os sistemas que interveñen, definir o contexto no que se desenvolven e a partir de aí analizar as interaccións, obxectivos e demais, tanto a curto prazo como a medio ou longo prazo. Atréveste a poñelo en práctica? 🙂

Leave a Reply