fbpx

Política de Privacidade

 

En cumplimiento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consejo, de 27 de abril Designthinking.gal informa que:

  • Por unha parte, os datos recabados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requerimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.
  • Por outra parte, os datos personais que nos sexan proporcionados na subscripción do newsletter serán incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. As categorías de datos que vostede queira ceder a Designthinking.gal corresponderán a datos de contacto. A finalidade corresponde á xestión de aqueles subscritos ó newsletter directamente da web. O tiempo de conservación dos seus datos será o correspondente ó tiempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación.

O tratamento dos datos personais levados a cabo por Designthinking.gal responde exclusivamente ós fins establecidos anteriormente e correspondentes ós que lle fueron requeridos. Estando lexitimada ó tratamiento polo consentimento que expresamente se otorgou óaceptar estas condicións.

Ditos datos, en calquera dos casos, non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.

Informámoslle igualmente de que, en calquera caso, pode exercitar os seus dereitos de acceso ós seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, á súa oposición ó tratamiento ou á portabilidade de datos dirixíndose ó responsable de tratamento na seguinte dirección:  Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela, e adxuntando unha fotocopia do seu DNI. Ou tamén á siguiente dirección de email: idea@designthinking.gal

Igualmente recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.