Info

Proyecto Deseño do Novo Modelo Asistencial Andalucía-Algarve ( NUMA)
Cliente EASP
Año 2018

Proxecto de innovación en servizos de saúde, a través do design thinking, realizado en Sevilla para a EASP (Escola Andaluza de Saúde Pública). Nel realizamos un workshop de cocreación onde participaron os diferentes axentes do sistema de saúde, tanto profesionais do sector (médicos, farmacéuticos ou coidadores) como pacientes, co obxectivo de obter solucións para o novo modelo asistencial ( NUMA – proxecto Interreg Andalucía – Algarve).

Para iso traballamos nestas tres liñas do ámbito da saúde:

  • Prevención e detección de fraxilidade.
  • Adherencia a novos medicamentos e seguimento farmacoterapéutico.
  • Toma de constantes, educación e promoción de saúde.