• Prototipo final
  • Trabajanddo en equipo prototipo Design Thinking
  • Trabajando en equipo proyecto Design Thinking
  • Realizando prototipo de proyecto
  • Presentación proyecto de Design Thinking
  • Trabajando pensamiento lateral
  • Material para realizar prototipos
  • Grupo de trabajo realizando prototipos
  • Trabajo en equipo grupo de trabajadores
  • Ejercicio de creatividad moodboard
  • Ejercicio de analogías con plátano

Info

Proyecto Redeseño do programa de fidelización dos clientes  
Cliente ENCE
Año 2019

Realizamos un proxecto de consultoría en Design Thinking enfocado en cinco áreas estratéxicas da compañía ENCE. O obxectivo era potenciar a fidelización dos propietarios da madeira en cada unha destas áreas, para o que se dividiu aos 50 participantes en equipos multidisciplinares, cada un deles acompañado dun facilitador do noso equipo.

Empregando ferramentas de análise do usuario coma Personas, Mapa de Empatía ou Customer Journey Map, os diferentes equipos crearon solucións adaptadas aos seus perfís. A xornada rematou coa presentación das solucións desenvolvidas polos equipos de cada área estratéxica.