ENCE- Transformación na cadea de valor da madeira

Info

Proyecto Transformación na cadea de valor da madeira
Cliente ENCE
Año 2017

Ence é a compañía líder europea en fabricación de pasta de papel e unha das máis importantes a nivel mundial. O obxectivo deste proxecto foi mellorar o proceso de custodia da madeira, dende a compra ata a posta en fábrica do material.

Para iso realizamos un research sobre o sector así como unha profunda investigación cualitativa con todos os axentes da cadea, a través de grupos de discusión e entrevistas en profundidade.

Con esta información detectamos unha serie de insights que puxemos en común coa compañía e a partir de aquí decidimos as problemáticas a resolver.

A continuación organizamos diversos grupos de cocreación, a través do  Design Thinking, con máis de 60 empregados da compañía e organizados en equipos multidisciplinares para resolver as problemáticas detectadas.