Finsa – Análise da cadea de valor e Redeseño da Gama DUO

Info

Proyecto Redeseño da Gama DUO
Cliente FINSA
Año 2018

Este proxecto levámolo a cabo durante tres meses en diferentes localidades da península (Santiago, Madrid e Bilbao). O obxectivo era redeseñar como sería a medio/longo prazo a Gama DUO, un dos produtos máis destacados na oferta de Finsa.

Para iso propuxemos, en primeiro lugar, realizar unha profunda análise da cadea de valor do produto a través dunha investigación cualitativa, para a cal realizamos numerosos focus group y entrevistas en profundidade, cunha representación moi importante de axentes da mesma a nivel nacional.

A continuación detectamos as necesidades e oportunidades da cadea e definimos os insights. A partir de aquí levamos a cabo varios talleres de cocreación xunto a equipos multidisciplinares de Finsa, onde se  conceptualizaron solucións para devanditos insights.

Na actualidade os resultados do proxecto están en fase de desenvolvemento interno.