Kompact Wall – Deseño de barreiras de estrada

Barrera carreteras
Barrera carreteras
Barrera carreteras

Info

Proyecto Design Thinking no deseño e desenvolvemento dun novo modelo de barreiras de estrada
Cliente Rotogal
Año 2006

Na realización deste proxecto as chaves foron tano o feedback do usuario deste tipo de produtos como a observación, deste xeito detectamos necesidades que ata ese momento non foran cubertas.

O que máis nos chamou a atención é que non existía no mercado unha barreira que se adaptase ás irregularidades do terreo, debido sobre todo ó sistema de unión das mesmas, que só permitía un leve xiro horizontal pero nunca vertical. Para solucionalo empregramos o pensamento lateral buscando elemento de unión aplicados noutros contextos que nos permitisen esa adaptabilidade. Así chegamos á conclusión de que un sistema de rótula era a solución idónea xa que nos permitía unha rotación completa.

Skip to content