Programas de Emprendemento

A innovación e o emprendemento teñen moito en común, desde a detección da necesidade, o estudo de mercado ou a creación de valor ata a xestión da incerteza ou a capacidade de impactar positivamente na sociedade. Dentro da innovación, a metodoloxía do Design Thinking adáptase de maneira natural ao proceso de emprendemento, xa que nos axuda a identificar as necesidades das persoas mellor que ningunha outra e defínenos un proceso moi sinxelo e práctico para construír a proposta de valor.
 
Por iso, desde os comezos de Designthinking.gal, tivemos a oportunidade de participar en numerosos programas de emprendemento, como docentes e/o mentores, en universidades, aceleradoras ou a través de programas de intraemprendimiento dentro de organizacións. 
 

Queres crear un programa de emprendemento social ou intraemprendimiento ou buscas mentores expertos?

 
 

Programas de emprendemento social

No emprendemento social tanto a empatía coas persoas como a sensibilidade co medio, forman parte fundamental do seu ADN, algo que tamén está moi aliñado cos valores de Designthinking.gal. Quizais este é o motivo polo que nos atopamos tan cómodos deseñando e desenvolvendo programas de emprendemento neste ámbito e conectamos tan fácil coas persoas do social.
 
Queres crear un programa de emprendemento social?
 
 

Programas de intraemprendimiento

En Designthinking.gal somos uns firmes defensores de que a mellor formar de aprender é facendo, por iso cremos que o intraemprendimiento é unha forma moi eficaz de potenciar as habilidades do mundo emprendedor como a creatividade, comunicación ou liderado nos equipos dunha organización.
 
Nos últimos 20 anos, numerosos estudos demostran que o intraemprendimiento é unha ferramenta moi potente para as empresas. O intraemprendimiento potencia a innovación , está moi relacionado cun incremento da produtividade e unha mellor xestión de recursos (Hisrich & Kearney, 2014) . Outros investigadores (Moriano et ao., 2014) indican que o intraemprendimiento mellora a retención do talento, o compromiso e a satisfacción laboral ou que estimula unha cultura dinámica e resiliente, algo fundamental para a supervivencia a longo prazo (Parker, 2011).

Queres crear un programa de intraemprendimiento?

 

foto de @manu_seo

Casos de éxito en programas de emprendimiento

Skip to content