11
Set

Que é o xeomarketing e como podes aplicalo na túa empresa

Hoxe en día son múltiples os factores que afectan ou poden afectar a un negocio e que deben ser tidos en conta, tanto para a súa explotación como prevención. Os cambios políticos, a economía, a cultura, as novas tecnoloxías…e tamén a xeografía! Razón pola cal hoxe estamos a escribir estas palabras.

Como se define o marketing xeográfico

Pero se nunca oíches falar do xeomarketing seguro que o que máis che interesa agora mesmo é ler unha definición. Seguro que xa te fas unha idea de en que consiste o xeomarketing, pois este concepto non é máis que a suma de dúas palabras: xeografía e marketing. En galego denominámolo marketing xeográfico e con frecuencia adóitase utilizar como sinónimo tamén marketing territorial. Por tanto queda claro que o xeomarketing relaciona a xeografía co marketing, aínda que é un concepto moito máis amplo que pode englobar outras disciplinas académicas como a psicoloxía, a estatística, a informática, etc.

Unha das definicións máis estendidas afirma que o marketing xeográfico é un sistema integrado por datos, programas informáticos de tratamento, métodos estatísticos e representacións gráficas, cuxo fin é axudar na toma de decisións a través de instrumentos como a cartografía dixital, os gráficos e as táboas (Latour e Lle Floc’h, 2001).

Orixe do xeomarketing

Quizais o seguinte relato sóavos a moitos de vós e, se é así, seguro que non o asociades coa orixe do xeomarketing, máis ben coa doutra disciplina relacionada co ámbito médico. Con todo creo que este feito tamén fixo que o factor xeográfico empezásese a ter moito máis en conta, tanto no ámbito da saúde como en moitos outros.

Témonos que remontar ao século XIX, concretamente a 1854, e debémonos situar na cidade británica de Londres. Alí foi onde John Snow enfrontouse a unha serie de casos de cólera dos cales descoñecía a orixe. Foi esa a razón que lle levou a situar nun mapa todos os casos de cólera mediante puntos, ao mesmo tempo poñía unha X nese mesmo mapa en cada pozo co que se abastecía cada un dos afectados. Foi así como puido observar unha correlación entre ambas variables que lle levou a determinar cal era a orixe da enfermidade, xa que ao redor deses pozos situábanse a maior parte dos casos, atopando así a orixe dos xermes. Este traballo levou a John Snow a ser considerado pai da epidemioloxía (Pérez, 2008). E, desde logo, cremos que contribúe en gran medida ao uso dos mapas e á importancia da xeografía no seu cruzamento con outras variables.

john snow

Fonte: Wikipedia

Porén, a orixe como tal do xeomarketing, razón pola cal non foi aplicado ata case a década dos 90 do século pasado, sitúase nas teorías económicas do espazo xeográfico. Así pois, o xeomarketing defende que a distancia xeográfica supón unha gran influencia sobre a actividade económica das persoas e os mercados (Chasco, 2003).

O consumidor no centro unha vez máis

Como xa dixemos unha e mil veces, hai un concepto fundamental en Design Thinking (https://designthinking.gal/gl/o-designthinking/), as persoas teñen que estar no centro do noso proxecto, produto ou servizo. No xeomarketing isto segue sendo así en numerosas ocasións, por iso un dos primeiros pasos antes de executar unha estratexia de marketing xeográfico é coñecer ben ao teu target ou público obxectivo.

Todos somos conscientes de que o comportamento dos consumidores ante un mesmo produto ou servizo pode, e así ocorre, ser diferente. Con todo, demostrouse que existen unha tendencia entre as persoas que comparten unha contorna xeográfica a comportarse de forma similar. É por esta razón que todas as accións que realizamos como empresa (ben sexa lanzamento de produtos, unha campaña publicitaria, etc.) deben deseñarse personalizadas e adaptadas ao público obxectivo.

Usos do xeomarketing

estadistica geomarketing


Hai unha chea de usos do xeomarketing en función do ámbito de aplicación, obxectivo que se persiga, etc. Algúns dos usos máis frecuentes, e nos que podes estar a pensar para aplicar no teu negocio, son os seguintes:

Xeomarketing para coñecer mellor a clientes e potenciais clientes

A todas as empresas interésalles saber de onde veñen os seus clientes, onde van ou onde compran. Seguro que moitos dos que estades a ler xa tedes estes datos, sabedes como obtelos ou de cando en vez botades unha ollada a esas estatísticas que ofrece Google Analytics sobre a localización dos visitantes.

Se o obxectivo é coñecer mellor aos clientes a estratexia de xeomarketing integrarase dentro da nosa estratexia de segmentación e definición do público obxectivo, onde a característica xeográfica será unha variable máis a ter en conta para identificar eses segmentos.

Aplicando o xeomarketing podemos saber onde viven os nosos clientes e así detectar as zonas máis predominantes e descubrir algún patrón (por exemplo, podería ser que unha academia de actividades extraescolares teña á maior parte dos seus clientes nas súas zonas máis próximas, xa que é máis cómodo para os pais acudir a un lugar próximo aos seus domicilios), detectar se hai zonas xeográficas que produzan máis vendas que outras, se coñecemos as zonas de máis vendas podemos cruzar ese dato con outros datos para determinan se a xente que vive aí ten maior poder adquisitivo ou son familias, por exemplo.

Abrir un novo negocio ou captar novos clientes

E, como diciamos, a xente que comparte unha mesma zona tende a comportarse de maneira similar. Coñecendo as zonas onde residen os nosos clientes e analizándoas para saber que características teñen podemos buscar outras zonas coas mesmas características nas que abrir un novo negocio ou franquía con maior probabilidade de éxito.

Isto mesmo é aplicable a unha campaña de marketing por buzoneo, se coñecemos as características das zonas dos nosos clientes podemos realizar esta estratexia soamente nas zonas que repliquen ditas características, aforrando custos repartindo publicidade en zonas que non as cumpren e onde a probabilidade de captar clientes é moito menor.

Xeomarketing e redes sociais

Tamén podemos, e debemos, utilizar os datos de redes sociais para facer xeomarketing. Por exemplo se estamos a realizar un evento e estámolo twitteando podemos ver en que zonas xeográficas está a ter máis repercusión (interese) o noso evento, isto pescudarémolo vendo as localizacións das persoas que interaccionan coa nosa conta durante o evento.

Análise dunha zona e da competencia

Hoxe en día as tecnoloxías bríndannos posibilidades infinitas, por exemplo, analizar unha zona xeográfica ou a nosa propia competencia é moi fácil con aplicacións como Foursquare (https://es.foursquare.com/) onde podes situar no mapa unha lista de establecementos que elixas dunha determinada cidade. E non só iso… ademais cada establecemento ten puntuacións! Así que poderemos analizar as opinións dos consumidores tanto de maneira cuantitativa como cualitativa.

Recursos para facer xeomarketing

Ademais do que xa comentamos, como as redes sociais ou Foursquare, podemos utilizar outros recursos para aplicar nós mesmos o xeomarketing ao noso proxecto. Hai multitude de recursos de pago que nos poden axudar moitísimo, pero hoxe ímosvos a deixar algúns gratuítos por se vos entraron ganas e queredes aplicar o xeomarketing xa mesmo. 😉

No INE, Instituto Nacional de Estatística. A través do padrón continuo podemos identificar zonas xeográficas de alta demanda para un target específico (para nenos con parques, garderías…, para maiores coa situación de centros de día, residencias, etc.).

Tamén no INE podemos atopar o rueiro do censo electoral que informa das rúas, portais e cartografía das diferentes seccións censais. A través destes datos podemos asignar  xeocódigos aos datos que temos da nosa base de datos de clientes creando así un mapa de clientes.

O rueiro do censo electoral, tamén de descarga gratuíta, infórmanos da relación entre as vías, os portais e a cartografía de seccións censais. Tamén permite xeolocalizar, asignar xeocódigos a rexistros que poidamos ter na nosa base de datos. É a maneira de mapificar os nosos clientes, por exemplo.

Esperamos que este post resultáravos interesante e que apliquedes o xeomarketing ao voso proxecto, se é así non esquezades contárnolo! 😀Referencias bibliográficas:

Chasco, C. (2003). El geomarketing y la distribución comercial. Investigación y Marketing, 79, 6-13.

Latour, P. y Le Floc’h, J. (2001). Géomarketing: Principes, méthodes et applications. París: Editions d’Organisation.

Pérez, L. A. (2008). Geomarketing en salud para ubicar oferta de servicios médicos de valor Caso: Proyecto de investigación para ubicar una nueva oferta hospitalaria. Salud Uninorte, 24(2), 319-340.

Leave a Reply

Skip to content