fbpx
Rentabilidad Design Thinking en salud
19
Xul
2016

Rendibilidade da implementación do Design Thinking en saúde

Retorno económico do Design Thinking no ámbito sanitario

As vantaxes ou beneficios de aplicar a metodoloxía do Pensamento de Deseño no ámbito sanitario son múltiples e prodúcense a distintos niveis: para os pacientes, a sociedade e tamén para os propios organismos ou empresas. Xa consideramos os beneficios que supón para o paciente neste post, así que agora centrarémonos nos beneficios económicos e de innovación.

Implementar o Pensamento de Deseño na saúde non só aporta melloras na experiencia do usuario, senón tamén supón unha alta rendibilidade para a organización sanitaria. Algúns estudos como o levado a cabo por Innovate UK avalan que por cada euro que se inviste en deseño, as empresas poden ingresar ata 20 adicionais, un aumento de 4€ no resultado neto de explotación e un retorno de 5€ no aumento das exportacións.

Na práctica desenvolvéronse multitude de intervencións no ámbito sanitario empregando o Design Thinking como metodoloxía de traballo, resultando beneficiosas a distintos niveis. Por exemplo, o departamento de cardioloxía de Rigshospitalet chegou a aforrar a cantidade de 536.000€ nos custos de operación, centrándose nas experiencias significativas dos pacientes e planificando o servizo sobre esta base. Outro exemplo atopámolo no Hospital Universitario de Oslo, onde reduciron nun 90% o tempo de espera dos diagnósticos de cancro de peito, optimizando os procesos desde a perspectiva do paciente.

Design Thinking como estratexia de innovación en produto sanitario

O Design Thinking resulta unha ferramenta de gran axuda cando nos topamos con problemas ou dificultades que teñen un fondo maior do que poida parecer a simple vista. Esta metodoloxía axúdanos a detectar os insights, as verdadeiras necesidades dos consumidores ou usuarios, e por iso resulta moi útil para innovar, especialmente no ámbito sanitario. Cun breve exemplo onde se relata a creación dun novo produto de hixiene na saúde entenderedes as vantaxes que supón o uso desta metodoloxía neste ámbito.

higiene-manos

Un traballo levado a cabo en EEUU deu como resultado que 2 millóns de persoas adquirían infeccións despois de ter sido admitidas nun hospital, rematando en morte anualmente 100.000 delas. Ademais, cada infección supón un custo para a organización, calcúlase que en torno ós 47.000 dólares nos Estados Unidos, é dicir, o custo anual correspondería a 5,7 billóns de dólares.

Unha das propostas que se poderían facer a simple vista e sen maior análise é un protocolo de lavado de mans ben mediante o clásico auga e xabón ou ben mediante o dispensador de alcohol en xel. Porén, máis do 50% dos profesionais estadounideses non empregan ningún destes dous métodos, polo que dita intervención, de levarse a cabo, sería un tremendo erro.

Aplicando o Design Thinking analizouse a problemática desde a perspectiva dos propios profesionais, co afán de dilucidar as razóns polas que non levaban a cabo estes protocolos de hixiene. Atopouse que estes profesionais non consideraban necesario lavar as mans cando entran e saen das salas dos pacientes, ademais, realizan un promedio de 5 visitas por cada paciente nun día de traballo.

Facendo unha análise detectouse que os profesionais sanitarios, ó longo dun día de traballo, tiñan 70 puntos de contacto con pacientes, o que implicaría lavar as mans 70 veces ó día. Isto supón un gasto de tempo excesivo para estes profesionais, ademais dunha gran dificultade para levar a cabo o protocolo xa que non teñen capacidade en todos os puntos de contacto para limpar as mans.

SwipeSenseFuente: Chicago Magazine

Analizando a problemático propúxose deseñar un novo método que facilitase levar a cabo o protocolo. A solución acadada foi o SwipeSense, un sistema que combina a hixiene das mans no punto de atención co uso de datos en tempo real para eliminar a dependencia de observacións manuais e incrementar o cumprimento dos procedementos de control de infeccións. A nivel de resultados observouse un incremento da limpeza de mans entre os profesionais do 64%.

Leave a Reply