design-thinking-crisis
20
Mai

Innovar a través do Design Thinking durante a crise do coronavirus

Vivimos tempos de incerteza causados polo que xa todos coñecemos, coronavirus  covid-19. Ábrese un tempo de crise económica no que os medios expoñen escenarios apocalípticos, con todo, nós mantemos o optimismo, con cada crise xorden novas oportunidades, simplemente hai que identificalas e solucionalas.

Todo isto está moi ben, pero seguro que vos estades preguntando como se pode facer nun contexto de tanta incerteza como o actual. Pois ben, neste sentido cremos que o Design Thinking nos ven como anel ao dedo, pois se centra nas necesidades reais das persoas, empresas e grupos sociais para dar solucións rápidas, de maneira flexible e que se implementen o máis rápido posible. Isto é levado a cabo a través de iteracións curtas que nos permiten obter feedback rápido, o que nos permite un importante aforro económico.

pasos-metodologia-design-thinking

Tanto se tes un pequeno negocio ou unha empresa con decenas ou centos de empregados sempre será útil saber que é o que o noso cliente de verdade necesita, valora e mesmo o que non lle gusta, pero máis se cabe nestes momentos. 

É máis que probable que a percepción, necesidades e prioridades do usuario (cliente) vaian cambiar despois deste período de tempo tan pequeno pero tan intenso. Se somos capaces de anticiparnos na nosa adaptación e en como innovamos no noso negocio, teremos unha gran vantaxe competitiva desde xa, que nos impulsará no futuro.

Como xa sabedes, o Design Thinking é unha metodoloxía áxil que a través dunha serie de pasos permítenos desenvolver ou mellorar novas ideas e resolver problemas aparentemente complexos para innovar na nosa actividade. A metodoloxía está dividida en varios pasos que nos axudan a non perdernos no proceso, mantendo o foco e a atención nas necesidades reais do usuario ou cliente. A continuación explicamos cada fase, achegando algunhas ferramentas que vos poden axudar a levala a cabo nestes momentos e analizamos diferentes casos de éxito de proxectos que a implementaron durante esta crise.

As fases do Design Thinking

A primeira fase da metodoloxía do Design Thinking é a de  EMPATIZAR, a cal se centra en obter información dos nosos usuarios. Esta fase é moi importante pois sobre eses datos traballaremos no proxecto. 

Hai moitas maneiras de obter esa información, desde análises cualitativas a cuantitativos, a través de ferramentas como:

-O mapa de empatía

-O Customer journey map ou mapa de experiencia do cliente

-A ferramenta Personas

-O focus group ou grupos de discusión

-A entrevista en profundidade

herramientas-analisis-usuario

Existen moitas outras que poden adaptarse mellor dependendo da situación ou necesidade do teu proxecto. Aquí podes atopar algunhas ferramentas de análise do usuario que poderán adaptarse á particularidade do teu proxecto. É importante entender as ferramentas como o que son, ferramentas para lograr un fin e así poder usalas para o noso obxectivo, que non é outro que obter a información o máis obxectiva posible. 

Unha vez recollemos a información debemos estruturala e analizala na fase de DEFINIR. Nesta fase temos que sintetizar a información ata obter os puntos craves, os chamados  INSIGHTS.

Estes insights serán a base de traballo, polo que debemos tratar de chegar ao fondo do asunto, cos motivos reais detrás dos problemas. Para iso seranos útil a técnica dos 5 Porqués desenvolta polo fundador de Toyota, Sakichi Toyoda. Este paso será a clave da nosa innovación. Un problema ben definido, será un problema medio resolto.

Empatizar e definir: casos de éxito

O proxecto  Cooperavirus, do que estamos orgullosos de formar parte, puxo en contacto as necesidades certificadas de centros sanitarios con organizacións ou particulares que puidesen resolvelas. Cooperavirus xorde a partir de empatizar coas necesidades reais dos sanitarios e de realizar unha boa detección do insight, que neste caso foi a desconexión entre a oferta e a demanda. Por unha banda había moita xente que quería axudar e non sabía como e por outro as necesidades dos centros sanitarios eran diferentes dependendo do punto do país onde se atopaban. Para levalo a cabo desenvolvemos unha plataforma dixital moi sinxela e definimos unha rede de nodos por comunidades autónomas, de forma que se priorizaba facer matching entre oferta e demanda local, así tanto o custo como os tempos reducíanse.

O desenvolvemento deste proxecto permitiu mobilizar máis de 75000 unidades de material sanitario durante os momentos máis duros da crise sanitaria.

A seguinte fase é a de xeración de ideas, IDEAR. É importante ter un gran volume de ideas e poder explorar máis posibilidades, para iso serannos de moita axuda diferentes técnicas de creatividade como as analoxías ou o SCAMPER. Esta última é especialmente útil nunha situación de crise como a que vivimos, pois nos permite explorar cambios nos servizos e produtos que xa están a funcionar dunha forma moi rápida. Non dubides en explorala!

Idear: casos de éxito

Outro exemplo da importancia de usar técnicas de creatividade é o proxecto LU-Touch desenvolvido pola empresa Lupeon. A través dunha analoxía directa cunha chave, crearon un dispositivo que diminúe o risco de contaxios indirectos e aumenta a seguridade e confianza do usuario.

Unha vez sacamos moitas ideas e eliximos as máis adecuadas debemos realizar a fase que todos estabamos a esperar, PROTOTIPAR, a cal nos permitirá poñer a proba as nosas ideas. Pódense realizar prototipos dun produto, un proceso de compra, na atención ao cliente, unha nova imaxe, unha nova campaña, unha pequena modificación no que xa facemos, etc.

Este prototipo ha de ser unha ferramenta que podamos facer de maneira rápida e económica. Para iso debemos ser creativos e podemos utilizar ferramentas dixitais, reutilizar materiais, adaptar contido existente, etc.

prototipado-design-thinking

Ter uns bos prototipos de maneira rápida e económica, será a clave para que o noso proceso de innovación non se estanque. Se dedicamos demasiado tempo a detalles pouco importantes, a algo que aínda non sabemos se vai ser útil, estaremos a tirar o noso tempo e diñeiro, por iso debemos realizar prototipos simples e que se centren en visualizar o concepto principal.

Unha vez temos os prototipos, debemos poñelos a traballar na fase de TESTEAR. Nesta fase tamén debemos de ser moi creativos para poder obter os datos da forma máis obxectiva posible e sen sesgos. É probable que queiramos que a nosa idea sexa a boa, pero o feito de que o queiramos non a fai boa. Para iso é importante ter ferramentas que nos permitan testear as nosas ideas.

Así sacaremos información para mellorar o noso concepto, cambialo ou refugalo. En calquera dos casos o noso proceso non termina aquí, senón que debemos realizar máis iteracións ata obter un resultado o suficientemente satisfactorio, para poder implementar a idea de innovación do noso negocio.

Testeo: caso de éxito

Aquí destaca o traballo de toda a comunidade maker a nivel mundial. Esta comunidade, a través de diferentes plataformas como AIRE, realizaron prototipos de maneira rápida utilizando tecnoloxías abertas (open source) como Arduino ou impresión 3D para dar solución a necesidades do sector sanitario. Realizouse un proceso de mellora continua a través de iteracións curtas con deseños abertos que eran compartidos na internet, fabricados e utilizados por sanitarios, os cales daban o seu feedback para melloralos. Na seguinte ligazón podedes ver máis información sobre as contribucións do movemento maker durante esta crise.

respirador-maker

Fonte: Innovadores, La Razón

Casos de éxito de aplicación do Design Thinking en tempos de crise

A nivel internacional podemos mencionar un gran número de proxectos. Nesta páxina de IDEO, os impulsores do Design Thinking a nivel mundial, móstrannos diferentes iniciativas nas que se observa a importancia da innovación en situacións como esta. Vemos que a empatía, o traballo en equipo e a colaboración xunto coa creatividade son a clave.

Tamén queremos mencionar o proxecto de innovación aberta Frena la Curva, que a través da achega colectiva contribuíu a conectar persoas e proxectos nacionais e internacionais, o que sen dúbida será moi útil para xerar novas ideas, solucións ou identificar oportunidades tanto para o presente como para o futuro.

frena-la-curva

Estes son algúns exemplos do que unha metodoloxía de innovación centrada nas persoas como o Design Thinking pode facer, tanto polas empresa como pola sociedade. 

Podemos detectar antes as necesidades dos nosos clientes, xerar novas ideas ou realizar adaptacións de produtos ou servizos que xa temos. Isto permitiranos ser máis competitivos e flexibles fronte un mercado cambiante como o que vivimos nestes momentos.

Se queres ter máis información sobre como levar a cabo este proceso e crear novas vantaxes competitivas no teu sector, non dubides en subscribirte e formar parte da nosa comunidade!

Leave a Reply

Skip to content